logo b-carepedicure

Ziekenbond

gedeeltelijke terugbetaling

De meeste ziekenfondsen betalen vanaf een bepaalde leeftijd uw pedicurebehandeling gedeeltelijk terug.  Als erkend medische pedicure heeft u via mij ook recht op deze tegemoetkomingen.


Partena: www.partena-ziekenfonds.be


Christelijke Mutualiteit: www.cm.be
 
Vlaams en neutraal ziekenfonds: www.vnz.be


Liberale mutualiteit: www.lm.be


Bond Moyson: www.bondmoyson.be


Onafhankelijk Ziekenfonds: www.oz.be